ភ្នាក់ងារបាល់ទាត់ បរាជ័យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីរបស់ FIFA ដែលកំណត់លើការផ្ទេរកីឡាករ

សមាគមភ្នាក់ងារកីឡាករបាល់ទាត់អាជីព បានបរាជ័យក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទប់ស្តាត់បទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិ (FIFA) ដែលកំណត់លើគោលការផ្ទេរកីឡាកររបស់ពួកគេ។ បណ្តឹងទ្ធរណ៍របស់ភ្នាក់ងារ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់កីឡា (CAS) បានសម្រេចចិត្តគាំទ្រ ច្បាប់ថ្មីរបស់ FIFA នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា។ ច្បាប់ថ្មី ក៏តម្រូវឱ្យមានការប្រឡងដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្លាយជាភ្នាក់ងារអាជីព។

សមាគមភ្នាក់ងារបាល់ទាត់អាជីព (PROFAA) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Zurich បានដាក់សំណើរប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅកាន់ CAS តុលាការកំពូលរបស់កីឡា ក្នុងប្រទេសស្វ៊ីស បន្ទាប់ពី FIFA បានបង្ហាញនូវទម្រង់ច្បាប់ថ្មីនៃដំណើរការផ្ទេរកីឡាករក្នុងខែមករា។ ច្បាប់ថ្មីនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា។

PROFAA បានអះអាងថាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែង និងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានច្រានចោលទាំងស្រុង ហើយក្រុមទីភ្នាក់ងារបាល់ទាត់មានការខកចិត្តខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ FIFA។

«PROFFA នឹងពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវសេចក្តីសម្រេចមុននឹងសម្រេចចិត្តជាជំហានបន្ទាប់ ហើយនឹងបន្តគាំទ្ររាល់វិវាធប្រឆាំង នឹងបទប្បញ្ញត្តិទាំង ជាពិសេសការដាក់ចេញនូវកម្រៃជើងសារ។»។ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមភ្នាក់ងារបាល់ទាត់។

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ FIFA ទៀតសោត ចង់កំណត់នូវតម្លៃជើងសាររបស់ទីភ្នាក់ងារឱ្យនៅត្រឹមបរិមាណ ៣ភាគរយពីតម្លៃនៃការផ្ទេរនានា ដែលមានតម្លៃលើស ២សែនដុល្លារ ហើយភ្នាក់ងារនឹងទទួលបាន ៥ភាគរយ បើតម្លៃផ្ទេរក្រោម ២សែនដុល្លារ។ ភ្នាក់ងារនឹងទទួលបានតម្លៃជើងសារប្រមាណ ១០ភាគរយ លើប្រាក់ចំណូលនៅពេលដែលភ្នាក់ងារធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ក្លិបដែលបានលក់កីឡាករនោះ។

យ៉ាងណា ច្បាប់ថ្មីនោះគឺទាមទារឱ្យភ្នាក់ងារត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយពួកគេត្រូវតែជាប់ការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា។ កាលពីខែមេសា ភ្នាក់ងារបាល់ទាត់បានទៅប្រឡងដើម្បីទទួលយកសញ្ញាប័ត្រថ្មី ដោយចំណោមបេក្ខជន ៣,៨០០នាក់ មានតែ ៥២ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសញ្ញាប័ត្រដែលត្រូវការដើម្បីប្រឡង់ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ។

​ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមាន ការហាមឃាត់ភ្នាក់ងារដែលតំណាងច្រើននាក់ ដើម្បីជៀសវាងប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍ និងការបង់ថ្លៃភ្នាក់ងារតាមរយៈការិយាល័យទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ FIFA៕ព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ថ្មីៗ

Mr.Chhun  Ravi

Mr.Chhun  Ravi

The author of the website, is an expert in sports content such as football, basketball, volleyball, Muay Thai or Tennis. From this, he also likes to follow various sports news.

Read More